Audio List 1

Previous   NextAabot sa apatlumpung kilo ang timbang mo. You weigh at least forty kilos. Defined
Aabot sa limang metro ang lapad nito. It’s at least five meters wide. Defined
Aahon sa tubig ang babae. The woman is going to get out of the water. Defined
Aahon sa tubig ang batang lalaki. The boy is going to climb out of the water. Defined
Aakyat ng hagdan ang mga tao. The people are going to go up the steps. Defined
Aakyat ng hagdan si Maria. Maria is going to walk up the steps. Defined
Aakyat ng pader ang lalaking nakaputing kamiseta. The man in the white shirt is going to climb the wall. Defined
Aalagaan kita. I will take care of you. Defined
Aalis ako bukas. I am leaving tomorrow. Defined
Aalis ako. I'm going to leave. Defined
Aalis akong mag-isa. I'm going to leave alone. Defined
Aalis akong mag-isang bukas. I'm going to leave alone tomorrow. Defined
Aalis akong mag-isang ngayong araw. I'm going to leave alone today. Defined
Aalis ang bus ng alas diyes kinse. This bus is leaving at ten fifteen. Defined
Aalis ang bus ng alas-diyes y medya ng gabi. The bus departs at ten thirty p.m. Defined
Aalis ang bus ng alas-sais y medya ng gabi. The bus departs at six thirty p.m. Defined
Aalis ang bus ng alas-siete ng umaga. The bus departs at seven o’clock a.m. Defined
Aalis ang bus ng ala-una y medya. The bus departs at one thirty. Defined
Aalis ang bus sa alas singko kinse. The bus will leave at five-fifteen. Defined
Aalis ang bus sa alas singko y kuwarto. The bus will leave at quarter after five. Defined
Aalis ang eroplano ng alas-kuwatro ng hapon. The airplane departs at four o’clock p.m. Defined
Aalis ang flight ko sa Miyerkules mula sa Baguio. My flight will depart from Baguio on Wednesday. Defined
Aalis ang flight ng alas-dos kinse ng hapon. The flight departs at two fifteen p.m. Defined