Audio List 2

Previous   Next


Aalis ang flight ng alas-otso beinte singko ng umaga. The flight departs at eight twenty-five a.m. Defined
Aalis ang flight sa loob ng tatlumpung minuto. The flight departs in thirty minutes. Defined
Aalis ba ang flight ng alas-sinko singkuwenta’y singko ng umaga? Does the flight depart at sinko fifty-five a.m.? Defined
Aalis na ako ? I am going to leave now. Defined
Aalis na ako bukas. I’m already going to leave tomorrow. Defined
Aalis na ako mag-isa. I’m already going to leave alone. Defined
Aalis na ba tayo? Shall we leave? Defined
Aalis na po kami. We are leaving now. (excluding person spoken to) Defined
Aalis na po tayo. We are leaving now. (including person spoken to) Defined
Aalis na sila sa ospital. They’re leaving the hospital. Defined
Aalis na sila sa salu-salo. They’re leaving the party. Defined
Aalis na siya sa opisina. He’s leaving the office now. Defined
Aalis na siya sa restarawn. He’s leaving the restaurant. Defined
Aalis ng alas-tres ng hapon. Departs at three p.m. Defined
Aalis ng ala-una ng hapon. Departs at one a.m. Defined
Aalis po ako bukas. I leave tomorrow. Defined
Aalis po ako ngyayon. I leave today. Defined
Aalis po ako sa makalawa. I leave the day after tomorrow. Defined
Aalis po ako sa susunod na linggo. I leave next Sunday. Defined
Aba, alam mong ayaw ko talaga ng bagong pula na kotseng iyan. Well, you know, I really don’t like that new blue car. Defined
Aba, ano na ang ginawa mo ngayong araw? Well, what have you been doing today? Defined
Aba, gusto ko sana iyan bago iyan nawasak. Well, perhaps I would have liked it before it was wrecked. Defined
Aba, mabilis tumakbo ang mga sports car kahit na anong kulay sila! Well, sports cars will go fast no matter what the color! Defined
Aba, nakikita ko pong uminom kayo ng inyong gamot. Well, I see you drank your medicine. Defined
Aba, sa wakas may nahuli rin siya! Well, he finally caught one too! Defined