Audio List 214

Previous   Next


Ubos na ba? Is it empty now? Defined
Ubos na po. Empty now. Defined
Umaga na ba? Is it morning already. Defined
Uminom ako nang marami. I drank a lot Defined
Uminom ka ng tubig. Drink water. Defined
Umuulan pa rin. It’s still raining Defined
Umuulan ulit. It’s raining again. Defined
Umuwi ka na. Go home now. Defined
Umuwi na tayo. Let’s go home now. Defined
Unang araw ng buwan. First day of the month. Defined
Unang araw ng marso. First day of march. Defined
Unang araw ng mayo. First day of may. Defined
Unang araw. First day. Defined
Uuwi na ako. I’m going home now. Defined
Wala akong ganang kumain. I don’t have an appetite to eat. Defined
Wala akong ginagawa. I’m doing nothing. Defined
Wala akong ginawa. I didn’t do anything. Defined
Wala akong oras. I don’t have time. Defined
Wala masyadong balita. Not much news. Defined
Wala na bang tawad? No more discount? Defined
Wala pa akong anak. I don’t have kids yet. Defined
Wala pa akong asawa. I’m not married yet. Defined
Walang asin. No salt. Defined
Walang asukal. No sugar. Defined
Walang balita. No news. Defined